Hjem

Grundejerforeningen Asserhøj

 

Seneste nyt

 

  • 20-10-2017

Generalforsamlingen blev i år afholdt torsdag den 28. september kl. 19:00 på Ganløse Skole lokale 18, Vestergade 5A.

Der var stort fremmøde og det er dejligt at så mange deltager.

 

Referatet kan findes her.

 

Det blev besluttet, at foreningen tager imod kommunens tilbud, om at få sat 3 ekstra lysmaster op på henholdsvis Hirsetoften, Urtetoften og Stubtoften. Arbejdet er sat i gang hos kommunen og vi håber på at det bliver udført snarest muligt.

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

Grundejerforeningen Asserhøj består af 115 parceller som er beliggende på Abildtoften, Krogtoften, Hirsetoften, Urtetoften, Stubtoften, Kærtoften, Marktoften, Korntoften, Ærtetoften, Kåltoften og Fritoften.

 

Foreningens formål er at varetage vedligeholdelse af de områder kommunen ikke varetager. Foreningen varetager vedligeholdelse af det grønne fællesareal, gangsti til bussen ved Måløvvej og fra 1. november 2003 påhviler det os alle, at renholde, snerydde, glatførebekæmpe kørebaner og fortove samt vedligeholde vejtræer og vejrabat fuldt ud. Samtidig vedligeholder vi vores vejbrønde ved en årlig oprensning og vi står selv for udskiftning af defekte vejbrønde. Dette vil ske via koordinering af arbejder bestilt hos gartner, øvrige nødvendige serviceaftaler og grundejernes egen indsats.