Hjem

Grundejerforeningen Asserhøj

 

Seneste nyt

 

  • 18-11-2018

Referat fra seneste afholdte generalforsamling er klar til at hente.

Referatet bliver også omdelt til alle grundejere, da vi endnu ikke har alles mailadresser.

Vi opfordre til at sende en mail til os med navn og adresse.

 

Referatet kan ses her.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

Grundejerforeningen Asserhøj består af 115 parceller som er beliggende på Abildtoften, Krogtoften, Hirsetoften, Urtetoften, Stubtoften, Kærtoften, Marktoften, Korntoften, Ærtetoften, Kåltoften og Fritoften.

 

Foreningens formål er at varetage vedligeholdelse af de områder kommunen ikke varetager. Foreningen varetager vedligeholdelse af det grønne fællesareal, gangsti til bussen ved Måløvvej og fra 1. november 2003 påhviler det os alle, at renholde, snerydde, glatførebekæmpe kørebaner og fortove samt vedligeholde vejtræer og vejrabat fuldt ud. Samtidig vedligeholder vi vores vejbrønde ved en årlig oprensning og vi står selv for udskiftning af defekte vejbrønde. Dette vil ske via koordinering af arbejder bestilt hos gartner, øvrige nødvendige serviceaftaler og grundejernes egen indsats.